Pavel Kohout

„Vzdělaný poradce lépe radí klientům. Nejde ani tak o titul, jako spíše o reálné znalosti. A nejen to. Vzdělaný poradce má větší sebedůvěru a lepší obchodní výsledky.“

Pavel Kohout Ředitel pro strategii
Petr Borkovec

„Každá rozumná země certifikuje odborníky a i do České republiky konečně přišla celoevropská certifikace kvalitního finančního poradenství. Klient má u poradce s titulem EFA skutečnou záruku, že se mu o jeho peníze stará odborník, který se sám neustále vzdělává.“

Ing. Petr Borkovec Partner a generální ředitel
Petr Šimčák

„Vzdělávání finančních poradců pro finanční trh je nezbytnou podmínkou pro to, aby měli spokojené klienty. Spokojenost klientů je navíc přímo úměrná i vzdělanosti poradců.“

Ing. Petr Šimčák, CFA Člen představenstva, Pioneer Asset Management
Kateřina Palková

„Mottem Partners je dělat finanční poradenství jinak, proto jsme tento systém prestižního vzdělávání do České republiky přivedli. Víme, že víme více.“

Ing. Kateřina Palková, MBA CEO, centrála Partners
Tomáš Prouza

„Partners už od svého vzniku mění způsob finančního poradenství u nás a je proto jen logické, že právě Partners do České republiky přinesli prestižní evropský titul Evropský finanční poradce. Chceme, aby poradci Partners byli zárukou kvality - a investice do vzdělání je pevný základ, na kterém Partners stojí.“

Ing. Tomáš Prouza, MBA Expert Světové banky
David Kučera

„Vzdělávání obecně posunuje člověka v poznání podstaty věcí. Z podstaty, jako jednotlivosti, lze synteticky vyvodit i způsob fungování v rámci celku. Právě ono komplexní chápání v oboru financí je cílem certifikátu EFA a každého odborníka ve finančním poradenství.“

Ing. et Ing. David Kučera, EFA V.I.P. Consultant a držitel EFA
Oldřich Rejnuš

„Koncepci kurzu EFA, která je systémově postavena na finančním trhu chápaném nikoliv pouze produktově ale především v jeho širších souvislostech, považuji za mimořádně zdařilou.“

prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Masarykova univerzita v Brně
Ing. Martin Širůček, Ph.D.

„Certifikát EFA není primárně o tom, aby jeho držiteli visel na stěně v kanceláři. Je to něco co jej odlišuje od konkurence ale i kolegů, které současně motivuje. Jeho držitel patří k evropské poradenské elitě a aby v ní zůstal musí se neustále každoročně dále vzdělávat. To je to co jej odlišuje od ostatních, jeho znalosti.“

Ing. Martin Širůček, Ph.D. Projektový manažer

EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR

PŘÍPRAVNÝ VZDĚLÁVACÍ KURZ K CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠCE

Společnost Partners akademie nabízí zejména praktikům z oblasti finančního poradenství a plánování přípravný vzdělávací kurz k certifikační zkoušce pro získání prestižního evropského certifikátu European Financial Advisor, ve zkratce EFA. Tento certifikát uděluje a je garantován organizací EFPA Europe, která je největší a nejvíce respektovanou evropskou organizací, zabývající se zvyšováním kvality, kreditu a profesionality poskytování služeb v oblastech finančního poradenství a finančního plánování.

newsletter Stáhněte si aktuální newsletter Stáhnout

„Kick-off“ sleva 3 000 Kč z ceny kurzovného pro přihlášky do 30. 4. 2019.