Home > Přípravný kurz > Struktura kurzu  > Bankovní produkty a nemovitosti

Přípravný kurz

Bankovní produkty a nemovitosti

První oblastí, které se věnuje tento modul, je oblast bankovních produktů. Mezi tyto produkty jsou řazeny spořicí produkty, úvěrové produkty, a rovněž další bankovní produkty zabezpečující jak oblast realizace platebního styku, tak oblast provozního či investičního financování (např. leasing, faktoring, forfaiting). Druhou oblastí, které se tento modul věnuje, je oblast nemovitostí. Do této oblasti je zahrnuta související legislativa a rovněž celý proces související s koupí či pronájmem nemovitosti, včetně základních principů oceňování nemovitostí. Poslední oblast modulu se věnuje finančnímu plánování v oblasti financování nemovitostí, zejména pak související filozofii a kritériím uvažovaným při tomto financování. V této oblasti jsou velmi vhodně využity poznatky z předchozích dvou oblastí tohoto modulu.

Souhrn modulu

Garant: Marcela Mazáková
Lektoři: Marcela Mazáková, Ondřej Hatlapatka, David Kučera
Počet hodin přímé výuky: 16
Počet hodin webcastů: 4
Sylabus modulu: ke stažení