Home > Certifikát EFA™ > Certifikační zkouška EFA™

Certifikát EFA™

Certifikační zkouška EFA™

Zkouška pro získání certifikátu EFA™ je rozdělena do následujících dílčích tematických oblastí, kterým jsou přiřazeny váhy, zohledněné při přípravě těchto zkoušek:

Analýza a vyhodnocení klientských potřeb(10 %)
Pojištění(10 %)
Penze a důchodové plánování(10 %)
Investice a investiční rizika(20 %)
Legislativa, regulace a etika(7,5 %)
Nemovitosti, bankovní produkty(15 %)
Kolektivní investování(10 %)
Řízení portfolia(10 %)
Zdanění(7,5 %)

Podmínky pro uchazeče o certifikační zkoušku EFA™

 1. Ukončené minimálně středoškolské vzdělání.
 2. Minimálně tři roky prokazatelné praxe v oblasti finančního poradenství a plánování, anebo jeden rok této praxe spolu s úspěšným absolvováním programu pro přípravu k certifikačním zkouškám EFA™, akreditovaného organizací EFPA Česká republika
 3. Čistý trestní rejstřík v oblasti hospodářské a násilné trestné činnosti.
 4. Podání přihlášky k vykonání certifikační zkoušky EFA™ společně s přílohami prokazujícími výše uvedené skutečnosti.
 5. Úhrada poplatku za vykonání certifikační zkoušky EFA™ a doložení dokladu o této úhradě společně s přihláškou. Poplatek se v případě neúčasti na zkoušce nevrací.

Průběh certifikační zkoušky EFA™

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFA™ probíhá nejprve formou 90minutového písemného testu, kde každá otázka má 4 možné odpovědi, z nichž právě jedna odpověď je správná. Písemný test obsahuje:

 • 30 otázek zaměřených na znalosti,
 • 15 otázek zaměřených na analýzu,
 • 5 otázek zaměřených na aplikaci.

Následuje ústní část zkoušky před komisí (po zpracování případové studie z oblasti finančního plánování, která je součástí této části zkoušky), mezi jejíž členy patří významné osobnosti z oblasti finančního poradenství a osobnosti působící ve finančních a akademických institucích.

Vyhodnocení certifikační zkoušky EFA™

Pro úspěšné složení certifikační zkoušky je nutno splnit všechny z následujících podmínek:

a) splnění minimálního počtu správně zodpovězených otázek v rámci jejich jednotlivých typů:

 • 12 znalostních otázek,
 • 6 analytických otázek,
 • 2 aplikační otázky;

b) dosažení nejméně 45 bodů z maximálně možných 90 bodů v písemné části zkoušky;

c) úspěšné složení následné ústní části zkoušky, vedené formou rozpravy v rámci tématických oblastí certifikační zkoušky. K ústní části budou připuštění pouze uchazeči, kteří byli úspěšní v písemné části certifikační zkoušky.

Podmínky udělení certifikátu EFA™

 • úspěšné složení certifikační zkoušky EFA™,
 • úhrada ročního členského poplatku.