Home > Certifikát €FA™

Certifikát €FA™

O certifikátu €FA™

Certifikát €FA™, který je zkratkou pro European Financial Advisor™, představuje prestižní evropský certifikát v oblasti finančního poradenství a plánování, jehož získání je na jedné straně velmi náročné, na druhé straně ale představuje záruku kompetencí v dané oblasti na výborné úrovni. Tento certifikát je rozšířen v mnoha evropských zemích a od roku 2010 je možné jej získat i v České republice. Pro zdejší segment finančního poradenství a plánování se tak stává neopakovatelnou příležitostí profesionalizace této oblasti na evropskou úroveň. Nároky v jednotlivých tematických oblastech certifikační zkoušky odpovídají minimálně nárokům u vysokoškolských předmětů zaměřených stejným způsobem.

Získání certifikátu €FA™

Certifikát €FA™ je udělován organizací €FPA Europe prostřednictvím organizace €FPA Česká republika, která realizuje certifikační zkoušky €FA™, administruje systém dalšího vzdělávání a vykonává řadu další důležitých úkolů. Podrobné informace o certifikátu €FA™, o podmínkách jeho získání, průběhu samotných certifikačních zkoušek, cenových podmínkách a navazujících vzdělávacích projektech €FPA Česká republika, naleznete pod jednotlivými položkami v menu v levé části.

Další informace o certifikaci €FA™ poskytuje Mgr. Marta Gellová, předsedkyně Rady €FPA Česká republika, e-mail: marta.gellova@efpa.cz, tel.: +420 774 737 101.

Termín certifikačních zkoušek

Předpokládaný termín nejbližších certifikačních zkoušek: duben/květen 2017, červen/září 2017 (konkrétní termíny zkoušek na stránkách www.efpa.cz).