Home > Přípravný kurz > Struktura kurzu  > Derivátové instrumenty

Přípravný kurz

Derivátové instrumenty

Tento modul je rozdělen do dvou základních částí. První část se věnuje standardním derivátovým instrumentům, a to jak pevným (forward, futures, swap), tak podmíněným opčním kontraktům. Součástí je vysvětlení principů jejich využití, obchodování a oceňování. Druhá část se věnuje moderním strukturovaným produktům, a to zejména investičním certifikátům a warrantům.

Souhrn modulu

Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Lektoři: Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Počet hodin přímé výuky: 8
Počet hodin webcastů: 4
Sylabus modulu: ke stažení