Home > Přípravný kurz > Struktura kurzu  > Důchodové plánování

Přípravný kurz

Důchodové plánování

První oblast tohoto modulu se zabývá poznatky o důchodovém systému v ČR i zahraničí, základními pojmy, problémy i trendy důchodových systémů. Další oblast modulu podrobně seznámí s prvním pilířem důchodového systému, variantami druhého pilíře a možnostmi třetího dobrovolného pilíře důchodového systému. Důraz je kladen na vlastnosti běžných i alternativních produktů z pohledu příspěvků, možností participace zaměstnavatele, státní podpory, daní, čerpání dávek a prostředků a předčasného ukončení. V tomto modulu je rovněž nutno se zabývat i strategiemi financování penze na reálné bázi, hodnocením jejich atributů, tedy rizika, likvidity, předčasného ukončení, diverzifikace, očekávané výnosnosti i psychologických aspektů.

Souhrn modulu

Garant: Tomáš Lerch
Lektoři: Tomáš Lerch
Počet hodin přímé výuky: 12
Počet hodin webcastů: 0
Sylabus modulu: ke stažení