Home > Certifikát €FA™ > €FPA Česká republika

Certifikát €FA™

€FPA Česká republika

Garantem certifikace €FA™ v České republice je organizace €FPA Česká republika, která získala k této činnosti pověření od €FPA Europe.

Mezi základní úkoly této organizace patří:

  • organizace certifikačních zkoušek €FA™ v České republice,
  • akreditace vzdělávacích programů,
  • akreditace vzdělávacích akcí souvisejících s dalším vzděláváním držitelů certifikátu €FA™ v České republice,
  • vedení databáze držitelů certifikátu €FA™ v České republice,
  • tvorba směrnic pro organizaci a obsahovou náplň certifikačních zkoušek €FA™ v České republice,
  • delegace reprezentanta do €FPA’s European Board of Directors,
  • organizace a spoluorganizace konferencí a odborných seminářů.