Home > Certifikát €FA™ > €FPA Europe

Certifikát €FA™

€FPA Europe

€FPA Europe (European Financial Planning Association) byla založena v roce 2000 a je první nevládní organizací s vybudovanými profesními, vzdělávacími, zkušebními a etickými standardy v oblasti finančních služeb, působící v rámci evropských zemí.

€FPA Europeje největší a nejvíce respektovanou evropskou organizací, která se zabývá zvyšováním kvality, kreditu a profesionality poskytování služeb v oblasti finančního poradenství a finančního plánování. Nástrojem k dosahování těchto kvalit jsou vysoce ceněné certifikáty: certifikát €FA™ (European Financial Advisor™) a certifikát €FP™ (European Financial Planner™).

€FA™ představuje střední úroveň kompetencí v oblasti finančního poradenství a v praxi mu může ještě předcházet udělení národního certifikátu (nižší úroveň), který uděluje příslušná národní organizace. €FP™ představuje nejvyšší a vysoce výběrový stupeň v oblasti finančního plánování a podmínkou pro jeho získání je mimo jiné i předchozí získání certifikátu €FA™.

Vzdělávací programy a etika

V současné době jsou vzdělávací programy €FPA Europe akreditovány v rámci více než 35 evropských univerzit a bankovních a pojišťovacích institucí. €FPA Europe tak současně velmi intenzivně plní úlohu centra poskytování profesního vzdělávání zejména pro pracovníky bankovních a pojišťovacích institucí, jakož i finančně poradenských společností.

€FPA Europe je uznávána jako nezávislá, objektivní a transparentní organizace v oblasti finančních služeb v Evropě, prověřující profesionalitu finančních poradců a finančních plánovačů. Všechny zkušební procesy, směřující k udělení některého z certifikátů €FPA Europe, byly nezávisle ověřeny a akreditovány buď speciálním vzdělávacím poradním výborem €FPA Europe, nebo prostřednictvím národních, nezávislých a odborných výborů, odpovědných za akreditaci v jednotlivých zemích. €FPA Europe se také velmi angažuje v problematice ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb a klade velký důraz na etické chování svých členů, které je jasně definováno a deklarováno v etickém kodexu €FPA Europe.

Partneři a rozšíření €FPA Europe

€FPA Europe profesionálně spolupracuje s více než 40 národními, evropskými a globálními bankami a pojišťovnami a je uznána jako hlavní dodavatel vzdělávacích programů a zkoušek pro pracovníky v oblasti finančního poradenství a plánování.

€FPA Europe má v současné době pobočky v mnoha evropských zemích, uveďme alespoň některé z nich: Nizozemí, Německo, Španělsko, Dánsko, Itálie, Velká Británie, Kypr, Irsko, Belgie, Polsko, Francie a Česká republika. €FPA Europe rovněž spolupracuje s odbornými a vzdělávacími organizacemi v oblasti finančního poradenství a plánování v následujících zemích: Andora, Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Portugalsko, Rusko a Slovinsko.

€FPA Europe spolupracuje s dalšími významnými evropskými organizacemi, jako jsou IFA, FECIF, CIFA, APCIMS, BIPAR či FEFSI, a další.