Home > Přípravný kurz > Struktura kurzu  > Finanční matematika a statistika

Přípravný kurz

Finanční matematika a statistika

Tento modul je rozdělen do dvou základních oblastí. První oblast se věnuje problematice finanční matematiky a jejím cílem je poskytnutí základních poznatků z této oblasti, založené na metodě časové hodnoty peněz, a to na praktických příkladech (základy investičního rozhodování, principy úročení, finanční matematika úvěrů, základní oceňování cenných papírů). Tyto poznatky jsou využity a jejich znalost a aplikace je předpokládána v dalších modulech. Druhá oblast tohoto modulu se věnuje základním poznatkům z oblasti statistiky. Důraz je kladen zejména na statistické charakteristiky úrovně, variability, závislosti a na problematiku časových řad. Tyto poznatky jsou rovněž využity a jejich znalost a aplikace je předpokládána v dalších modulech. Součástí modulu je i využití softwaru MS EXCEL.

Souhrn modulu

Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Lektoři: Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Počet hodin přímé výuky: 24
Počet hodin webcastů: 0
Sylabus modulu: ke stažení