Home > Přípravný kurz > Struktura kurzu  > Finanční plánování

Přípravný kurz

Finanční plánování

Tento modul je syntetizujícím modulem celého kurzu, kde se využívá poznatků ze všech předchozích modulů k řešení a obhajobě komplexních případových studií z různých životních situací a z oblasti osobního finančního plánování.

Souhrn modulu

Garant: Ing. Luděk Švarc, EFA
Lektoři: Ing. Luděk Švarc, EFA
Počet hodin přímé výuky: 12
Počet hodin webcastů: 0
Sylabus modulu: ke stažení