Home > Přípravný kurz > Struktura kurzu  > Finanční trhy

Přípravný kurz

Finanční trhy

Tento modul se zabývá základy teorie finančních trhů, jeho jednotlivých částí, vztahů a souvislostí. Pozornost je věnována nejenom popisu jednotlivých segmentů finančních trhů, ale také základům fungování jednotlivých finančních institucí a produktů finančního trhu, jejich analýze, a také dopadům na rozhodování jednotlivých subjektů v celém ekonomickém systému. Týká se to nejen finančních či nefinančních institucí, ale také domácností a jednotlivců. Podrobněji se modul věnuje i analýzám cenných papírů. Modul se věnuje fundamentální, technické i psychologické analýze. Věnuje se i finanční matematice cenných papírů a měnových kurzů, jakož i základním legislativním aspektům cenných papírů, zejména v ČR. Tyto poznatky jsou využitelné a jejich znalost a aplikace se přepokládá opět i v dalších modulech, kde jsou dále rozvíjeny.

Souhrn modulu

Garant: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
Lektoři: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc., Ing. Martin Širůček, Ph.D., Martin Tománek
Počet hodin přímé výuky: 24
Počet hodin webcastů: 0
Sylabus modulu: ke stažení