Home > Přípravný kurz > Struktura kurzu  > Kolektivní investování

Přípravný kurz

Kolektivní investování

Modul je rozdělen do dvou základních částí. První část se zabývá legislativním vymezením jednotlivých typů fondů kolektivního investování a jejich regulací v ČR a EU. Dále jsou popsány základní principy fungování jednotlivých typů fondů, vztahy mezi investiční společností, fondem a podílníky. Druhá část modulu se věnuje výběru a analýze instrumentů kolektivního investování v praxi, srovnání jejich parametrů, analýze nákladovosti a jejího vlivu na zhodnocení. Modul se rovněž zabývá analýzou výkonnosti a rizika podílových fondů; na praktických příkladech je ilustrována interpretace ukazatelů, jako je Beta či Sharpe Ratio.

Souhrn modulu

Garant: Martin Tománek
Lektoři: Martin Tománek
Počet hodin přímé výuky: 8
Počet hodin webcastů: 4
Sylabus modulu: ke stažení