Home > Přípravný kurz > Struktura kurzu  > Legislativa, regulace a etika

Přípravný kurz

Legislativa, regulace a etika

Tento modul se věnuje základům právního systému ČR, oblastem veřejného a soukromého práva. Rovněž se podrobnějším způsobem věnuje otázkám regulace finančního trhu v ČR a národním i evropským etickým standardům v oblasti podnikání na finančním trhu, zejména v oblasti finančního poradenství a plánování.

Souhrn modulu

Garant: Antonín Thurnwald
Lektoři: Antonín Thurnwad, Martina Kvíčalová
Počet hodin přímé výuky: 8
Počet hodin webcastů: 4
Sylabus modulu: ke stažení