Home > Přípravný kurz > Lektorské zabezpečení

Přípravný kurz

Lektorské zabezpečení

Koncepce přípravného vzdělávacího kurzu je založena na exkluzivním propojení akademických a praktických přístupů k oblasti finančního poradenství a plánování, a tomu odpovídá i lektorské zastoupení, které je zajištěno významnými odborníky z obou oblastí. Ty nejvýznamnější z nich vám dle pořadí jednotlivých modulů kurzu představujeme dále…

Martin Širůček

Martin Širůček

Lektor modulu: Finanční matematika a statistika

Hlavním lektorem modulu Finanční matematika a statistika je Ing. Martin Širůček, Ph.D., který tuto problematiku vyučuje na katedrách vysokých škol a v současnosti také působí jako projektový manažer společnosti Partners. Tento lektor vám svými odbornými znalostmi a prezentačními dovednostmi dokáže, že finanční matematiku a statistiku lze pojmout velice zajímavě a prakticky, způsobem, který oceníte a ve své praxi využijete.

Oldřich Rejnuš

Oldřich Rejnuš

Lektor modulu: Finanční trhy

Hlavním lektorem modulu Finanční trhy je prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc., působící na Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém v Brně. Problematice finančních trhů zasvětil prakticky celý svůj profesní život a je autorem mnoha úspěšných publikací a vysokoškolských učebnic na toto téma. Pro svůj vysoký odborný kredit a schopnosti vysvětlovat problematiku finančních trhů velmi poutavým způsobem působí kromě na vysokých školách také jako školitel v MBA kurzech a jako lektor pro finanční instituce.

Pavel Krejčík

Pavel Krejčík

Lektor modulu: Pojištění

Oblasti pojištění se v přípravném kurzu věnuje analytik Ing. Pavel Krejčík, EFA. Pavel Krejčík vystudoval finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Jeho profesní život je spjat zejména se společností Partners Financial Services. Nejprve v této společnosti působil v rámci distribuční sítě a v současné době zde zastává pozici pojistného analytika. Je držitelem prestižního evropského certifikátu European Financial Advisor.

Petra Mísařová

Petra Ptáčková Mísařová

Lektor modulu: Zdaňování

V modulu Zdaňování se setkáte s Ing. Petrou Ptáčkovou Mísařovou, Ph.D., která působí jako vysokoškolská učitelka pro oblast daní a účetnictví. Své znalosti ale zúročuje i v odborné praxi, kde působí jako školitelka, a také jako asistentka auditora. Petra Ptáčková Mísařová dokáže někdy nudné spleti daňových zákonů vysvětlit velmi zajímavým způsobem, což oceňují jak studenti na vysoké škole, tak zejména praktici působící v soukromých institucích.

Ondřej Hatlapatka

Ondřej Hatlapatka

Lektor modulu: Bankovní produkty a nemovitosti

Vybudoval si svůj tým a vedl pobočky ve třech městech. Rozhodl se ale více se zaměřit na práci s klienty a specializovat se na finanční produtky, proto si otevřel VIP profesionální poradenskou kancelář v Brně. V současnosti působí jako profesionál se zaměřením na hypoteční trh a kromě zastupování klientů působí také jako poradní orgán metodických oddělení jednotlivých bank v ČR. Je držitelem titulu EFA a členem VIP Hypo Clubu Partners (zařazen mezi 40 nejlepších hypotečních specialistů).

Martin Tománek

Martin Tománek

Lektor modulů: Finanční trhy, Kolektivní investování, Portfolio management

Martin vystudoval politologii na Univerzitě Hradec Králové. Během studií se zaměřoval na politickou ekonomii a mezinárodní obchod. Následně působil jako externí vyučující, na Katedře politologie Univerzity Hradec Králové vedl kurz Mezinárodní politická ekonomie. Na finančním trhu se pohybuje od roku 2007. V Partners se věnuje sestavování investičních portfolií pro afluentní klientelu a působí jako portfolio manager v Partners investiční společnosti. Aktivně se věnuje školení investičních poradců, pořádá semináře zaměřené na investice a vývoj světové ekonomiky.

David Kučera

David Kučera

Lektor modulu: Bankovní produkty a nemovitosti

David působí v Partners jako finanční poradce a konzultant od roku 2007. V roce 2011 se stal, jako jeden z prvních v České republice, držitelem prestižního evropského certifikátu European Financial Advisor™ v oblasti finančního poradenství a plánování. je absolventem Vysokého učení technického v Brně, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a následně i Fakulty podnikatelské, obor řízení a ekonomika podniku. V rámci svého doktorského studia téže vysoké školy, obor podnikové finance, se věnuje detailně finančním investičním instrumentům. V letech 2009 a 2010 se podílel na natáčení tří sérií pořadu Krotitelé dluhů, vysílaného Českou televizí.

To byli lektoři jednotlivých modulů přípravného vzdělávacího kurzu k certifikaci EFA™, kteří jsou jednoznačnou zárukou vysoké odbornosti celého kurzu na jedné straně, na druhé straně pak i zárukou poutavého způsobu, jakým bude problematika prezentována. Lektorsky je přípravný vzdělávací kurz tedy zajištěn jedinečným, a přitom velmi profesionálním způsobem. Lektoři modulů se v rámci jednotlivých ročníků kurzu obměňují v závislosti na aktuálním vývoji v jednotlivých oblastech.