Home > Přípravný kurz > Lektorské zabezpečení

Přípravný kurz

Lektorské zabezpečení

Koncepce přípravného vzdělávacího kurzu je založena na exkluzivním propojení akademických a praktických přístupů k oblasti finančního poradenství a plánování, a tomu odpovídá i lektorské zastoupení, které je zajištěno významnými odborníky z obou oblastí. Ty nejvýznamnější z nich vám dle pořadí jednotlivých modulů kurzu představujeme dále…

Petr Borkovec

Ing. Petr Borkovec

Lektor modulu: Principy finančního poradenství a plánování

Lektorem modulu Principy finančního poradenství a plánování je Ing. Petr Borkovec, který působí jako partner a předseda představenstva poradenské společnosti Partners Financial Services. Problematiku finančního poradenství a plánování zná jak z pohledu finančního poradce a manažera, kde patří ke špičkám v oboru, tak z pohledu řízení celé finančně poradenské společnosti. Rovněž vyniká vysokými prezentačními a motivačními schopnostmi, což činí z jeho přednášky opravdový zážitek.

Martin Širůček

Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Lektor modulu: Finanční matematika a statistika

Hlavním lektorem modulu Finanční matematika a statistika je Ing. Martin Širůček, Ph.D., který tuto problematiku vyučuje na katedrách vysokých škol a v současnosti také působí jako projektový manažer společnosti Partners. Tento lektor vám svými odbornými znalostmi a prezentačními dovednostmi dokáže, že finanční matematiku a statistiku lze pojmout velice zajímavě a prakticky, způsobem, který oceníte a ve své praxi využijete.

Oldřich Rejnuš

prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Lektor modulu: Finanční trhy

Hlavním lektorem modulu Finanční trhy je prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc., působící na Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém v Brně. Problematice finančních trhů zasvětil prakticky celý svůj profesní život a je autorem mnoha úspěšných publikací a vysokoškolských učebnic na toto téma. Pro svůj vysoký odborný kredit a schopnosti vysvětlovat problematiku finančních trhů velmi poutavým způsobem působí kromě na vysokých školách také jako školitel v MBA kurzech a jako lektor pro finanční instituce.

Petr Šimčák

Ing. Petr Šimčák, CFA

Lektor modulu: Derivátové instrumenty, Portfolio management

V modulu Derivátové instrumenty se setkáte s Ing. Petrem Šimčákem,CFA, který má s těmi nástroji velmi bohaté zkušenosti, pokud jde o jejich praktického využití. Petr Šimčák je ředitelem obchodu pro banky a instituce Pioneer Investments ČR, členem představenstva Pioneer Asset Management, držitelem prestižního certifikátu CFA (Charted Financial Analyst) a velmi uznávaným odborníkem na finančních trzích. Dalším lektorem tohoto modulu je Ing. Štěpán Nývlt ze skupiny UniCredit, který je odborníkem na strukturované produkty, s neopomenutelnými praktickými zkušenostmi. S finanční matematikou derivátových instrumentů vás zajímavým způsobem seznámí i Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Pavel Krejčík

Ing. Pavel Krejčík, €FA

Lektor modulu: Pojištění

Oblasti pojištění se v přípravném kurzu věnuje analytik Ing. Pavel Krejčík, €FA. Pavel Krejčík vystudoval finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Jeho profesní život je spjat zejména se společností Partners Financial Services. Nejprve v této společnosti působil v rámci distribuční sítě a v současné době zde zastává pozici pojistného analytika. Je držitelem prestižního evropského certifikátu European Financial Advisor.

Petr Šafránek

Ing. Petr Šafránek

Lektor modulu: Důchodové plánování

Věcná stránka důchodové reformy v České republice zůstane zřejmě na dlouhou dobu spjata spíše s politickými souboji vládních a opozičních stran. Garantem tohoto modulu je Ing. Petr Šafránek, generální sekretář Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ). Mezi dalšími lektory modulu se vyskytli například Jiří Rusnok, Ondřej Novotný, odborníci z MPSV a spousta dalších. Za praktickou oblast důchodového plánování působí v modulu zejména Karel Maroušek, partner ve společnosti Partners, který je jejím expertem.

Lucie Prajzlerová

Mgr. Lucie Drásalová

Lektor modulu: Bankovní produkty a nemovitosti

Lucie Drásalová je úvěrovou a hypoteční analytičkou ve společnosti Partners, kde působí od roku 2007. Věnuje se analýze trhu, publikuje do médií, nastavuje spolupráci s bankami ve prospěch klientů Partners. Podílí se na fungování Partners bankovní služby, speciálně v oblasti hypoték. Pravidelně připravuje sloupky Hyponews do týdenního newsletter Partners. Zaštiťuje benefitní program pro Top poradce Partners v oblasti úvěrů – VIP Hypoclub. Spolu s teamem IT vyvíjí sofistikovaný software pro hypotéky – IQ Hypotéka – který dnes využívají nejen poradci Partners, ale i přední mediální server, jako Marfa či Porovnej24.

Petra Mísařová

Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.

Lektor modulu: Zdaňování

V modulu Zdaňování se setkáte s Ing. Petrou Ptáčkovou Mísařovou, Ph.D., která působí jako vysokoškolská učitelka pro oblast daní a účetnictví. Své znalosti ale zúročuje i v odborné praxi, kde působí jako školitelka, a také jako asistentka auditora. Petra Ptáčková Mísařová dokáže někdy nudné spleti daňových zákonů vysvětlit velmi zajímavým způsobem, což oceňují jak studenti na vysoké škole, tak zejména praktici působící v soukromých institucích.

Aleš Tůma

Ing. Aleš Tůma, CFA

Lektor modulu: Portfolio management a Kolektivní investování

Modul Portfolio management je lektorsky zabezpečen zejména duem Ing. Petr Šimčák, CFA a Ing. Aleš Tůma, CFA. Aleš Tůma vystudoval VŠE v Praze a v roce 2013 získal titul Chartered Financial Analyst. V současnosti pracuje jako analytik společnosti Partners, kde se podílí na vzdělávání poradců zejména v oblasti investic a analýzách existujících i vývoji zcela nových investičních produktů. Často také dění na finančních trzích komentuje v médiích. Aleš Tůma působí i jako lektor v modulu Kolektivní investování a je rovněž autorem zajímavé publikace Průvodce úspěšného investora, aneb vše co potřebujete vědět o fondech.

Vít Mikolášek

Mgr. Vít Mikolášek

Lektor modulu: Legislativa, regulace, etika

Lektorem modulu Legislativa, regulace, etika je Mgr. Vít Mikolášek. Vít Mikolášek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Několik let působil na odboru legislativy finančního trhu Ministerstva financí ČR. V současné době je ředitelem úseku právních služeb a compliance Partners Financial Services a rovněž předsedou představenstva Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR. Na modulu se dále budou podílet například experti Ministerstva financí České republiky.

Michal Oppl

Ing. Michal Oppl

Lektor modulu: Finanční plánování

Hlavním lektorem posledního a syntetizujícího modulu je Ing. Michal Oppl, který má v oblasti finančního plánování vynikající zkušenosti a výsledky. Působí jednak jako úspěšný poradce společnosti Partners, ale také jako neméně úspěšný manažer svého týmu, což ho řadí na vysokou pozici partnera společnosti Partners. „Přidanou hodnotou“ Michala Oppla jsou rozhodně jeho prezentační schopnosti, které dokážou posluchače vtáhnout do děje a neuvěřitelně namotivovat. Tuto svou schopnost plně rozvinul již na univerzitě, kde několik let působil jako vysokoškolský učitel předmětů zaměřených na finanční trhy.

To byli lektoři jednotlivých modulů přípravného vzdělávacího kurzu k certifikaci €FA™, kteří jsou jednoznačnou zárukou vysoké odbornosti celého kurzu na jedné straně, na druhé straně pak i zárukou poutavého způsobu, jakým bude problematika prezentována. Lektorsky je přípravný vzdělávací kurz tedy zajištěn jedinečným, a přitom velmi profesionálním způsobem. Lektoři modulů se v rámci jednotlivých ročníků kurzu obměňují v závislosti na aktuálním vývoji v jednotlivých oblastech.