Home > Přípravný kurz > Struktura kurzu  > Pojištění

Přípravný kurz

Pojištění

Cílem modulu Pojištění je poskytnout komplexní průpravu k problematice pojištění, a to jak po teoretické, tak po praktické stránce v oblasti životního i neživotního pojištění. Tato část se také věnuje podstatě chápání rizik a zásadám pojišťování těchto rizik. Rovněž se věnuje principům řízení rizik a úloze manažera pro řízení rizik, rizikům souvisejícím se ztrátou příjmu, vlastnictvím majetku a právní odpovědností. Tento modul se věnuje i schopnostem vyhodnotit různé druhy pojištění, jichž se používá ke snižování možnosti ztráty, a schopnostem rozlišit další vhodné mechanismy pro prevenci nebo snížení ztráty. Výstupem tohoto modulu je rovněž dostatečná orientace v systému sociálního pojištění, schopnost analyzovat základní parametry pojistných smluv, pochopení principů v pojištění majetku a odpovědnosti. Součástí tohoto modulu jsou také základní principy pojistného práva a regulace pojišťovatelů.

Souhrn modulu

Garant: Ing. Pavel Krejčík, EFA
Lektoři: Ing. Pavel Krejčík, EFA, Jiří Matusík
Počet hodin přímé výuky: 12
Počet hodin webcastů: 4
Sylabus modulu: ke stažení