Home > Přípravný kurz > Struktura kurzu  > Portfolio management

Přípravný kurz

Portfolio management

Modul Portfolio management se zaměřuje na problematiku optimálního rozložení zdrojů z pohledu teorie portfolia. Součástí je i problematika oceňování kapitálových aktiv na základě metod odvozených od teorie portfolia. Jednotlivé přístupy a modely sestavování, analýzy a hodnocení portfolia jsou prezentovány na konkrétních početních příkladech. Nedílnou součástí je i měření výkonnosti portfolia a jeho komparace se zvoleným benchmarkem.

Souhrn modulu

Garant: Martin Tománek
Lektoři: Martin Tománek
Počet hodin přímé výuky: 8
Počet hodin webcastů: 4
Sylabus modulu: ke stažení