Home > Přípravný kurz > Struktura kurzu  > Principy finančního poradenství a plánování

Přípravný kurz

Principy finančního poradenství a plánování

Tento modul zasazuje finanční poradenství a činnost finančních poradců do celkového obrazu finančního trhu. Seznamuje s významem a přidanou hodnotou finančního poradenství pro klientelu i ekonomiku a s postavením finančního poradenství v ČR a zahraničí. Dále se modul věnuje trendům, které můžeme v distribuci finančních produktů obecně a ve finančním poradenství v posledních letech sledovat a jaká jsou očekávání pro následující dekádu. Tento modul také vytváří základní podporu pro další moduly přípravného vzdělávacího kurzu.

Souhrn modulu

Garant: Ing. Petr Borkovec
Lektoři: Ing. Petr Borkovec
Počet hodin přímé výuky: 4
Počet hodin webcastů: 0
Sylabus modulu: ke stažení