Home > Přípravný kurz

Přípravný kurz

Cíl kurzu

Cílem přípravného vzdělávacího kurzu k certifikaci EFA™, organizovaného společností Partners akademie, s.r.o., je poskytnout účastníkům kurzu teoretické a praktické odborné znalosti potřebné pro výkon profese v oblasti finančního poradenství a finančního plánování. Náplň vzdělávacího kurzu vychází ze standardních požadavků kladených v evropských zemích na finanční poradce, a to jak v rovině jejich odbornosti, tak v rovině přístupu ke klientům, přičemž velký důraz je kladen také na etické otázky finančního poradenství a plánování.

Kurz je akreditován EFPA Česká republika jako přípravný vzdělávací kurz pro certifikační zkoušku European Financial Advisor™ (EFA™), organizovanou právě institucí EFPA Česká republika. Náplň kurzu a jeho náročnost odpovídá náplni a náročnosti certifikační zkoušky EFA™, která je naprosto srovnatelná s požadavky certifikačních zkoušek EFA™ v dalších mnoha evropských zemích, kde je tento certifikát rozšířen. Náročnost kurzu odpovídá v jeho jednotlivých částech i nárokům kladeným na  odpovídající odborné předměty na vysokých školách ekonomického zaměření. Tomu je ovšem přizpůsobeno i lektorské obsazení, výukové metody, studijní materiály a celková organizace studia v rámci kurzu.