Home > Přípravný kurz > Rozsah a harmonogram výuky

Přípravný kurz

Rozsah a harmonogram výuky

Rozsah výuky je koncipován na cca 180 hodin přímé výuky a webových videokonferencí (webcast) doplněným samostudiem, e-learningovým vzděláváním, zpracováním případových studií atd. Kurz trvá celkem 9 měsíců. Přímá výuka kurzu probíhá paralelně ve dvou skupinách: Skupina I (Brno) a Skupina II (Praha). Každá skupina má maximálně 25 účastníků. Výběr skupiny provede zájemce ve své přihlášce do kurzu.

Organizace a harmonogram výuky

Přímá výuka probíhá vždy v pátek, v intervalu jednou za 14 dní, a to vždy od 9:00 do 12:40 hod. (dopolední část) a od 14:00 do 17:40 hod. (odpolední část). Studijní materiály (ve formě knih či v elektronické podobě) jsou v ceně kurzu a účastníci kurzu je v příslušné podobě obdrží vždy před daným modulem společně s časovým plánem studia modulu, kde bude mimo jiné uvedeno nutné samostudium pro jednotlivá soustředění modulu (přímá výuka nebo webcast) a příslušné zdroje pro toto samostudium.

Přímá výuka je doplněna o webcasty, které probíhají v harmonogramem určené dny (obvykle středa) a jsou pro obě skupiny (Brno i Praha) společné (na rozdíl od přímé výuky). Webcasty jsou přístupné na nové webové televizi Partners. Účastníci kurzu mohou webcast sledovat z jakéhokoliv místa, kde je k dispozici dostatečně rychlé připojení k síti Internet. Dotazy lektorovi mohou zadávat prostřednictvím chatu. Z webcastu je pořizován záznam, který mají účastníci kurzu poté k dispozici offline.

Ukázkový webcast na téma Role penzijních fondů a penzijních společností v důchodových systémech z  modulu Důchodové plánování s Jiřím Rusnokem můžete po přihlášení shlédnout zde. Přihlašovací údaje jsou následující: login: EFPA; heslo: EFPA48

Komunikace účastníků kurzu a lektorů probíhá přes speciálně vytvořený informační systém (EFA-IS), který je k dispozici na adrese: http://efa-is.partners.cz. Do tohoto systému mají přístup pouze účastníci kurzu a lektoři. Prostřednictvím tohoto systému jsou rovněž předávány studijní materiály, podklady pro přímou výuku a pro videokonference, jsou zde rovněž k dispozici odkazy na záznamy z webcastů, doplňkové soubory, testy, diskuze, nástěnky atd. Přístup do systému obdrží řádně přihlášení účastníci v předstihu před zahájením kurzu.