Home > Certifikát EFA™ > Systém dalšího vzdělávání držitelů certifikátu EFA™

Certifikát EFA™

Systém dalšího vzdělávání EFA™

Držitelé certifikátu EFA™ se musí každoročně pro prodloužení platnosti svého certifikátu účastnit i dalšího vzdělávání, a to v předem stanoveném rozsahu. Tento rozsah bude definován získáním minimálně 25 bodů za toto další vzdělávání, které bude realizováno formou odborných seminářů a konferencí či v rámci jiných vzdělávacích programů v oblasti finančního plánování a finančního poradenství, resp. obecně finančního podnikání.

Bodové ohodnocení a akreditace jednotlivých příležitostí k dalšímu vzdělávání bude podléhat odbornému posouzení EFPA Česká republika. Jeden bod bude zpravidla odpovídat jedné hodině dalšího vzdělávání (resp. 10 bodů = celodenní akce; 5 bodů = půldenní akce). EFPA Česká republika bude tyto příležitosti zveřejňovat.

Pro prodloužení platnosti certifikátu EFA™ tak bude muset jeho držitel, kromě zaplacení příslušného administrativního poplatku na další rok, předložit i potvrzení o absolvování dalšího vzdělávání, a to v minimálním bodovém ohodnocení. V opačném případě bude platnost jeho certifikátu EFA™ pozastavena do doby, než držitel splní podmínku dalšího vzdělávání v požadovaném rozsahu bodového ohodnocení a řádně vše doloží EFPA Česká republika.

Současně bude každý držitel certifikátu EFA™ muset každoročně předložit doklad potvrzující jeho aktivní činnost v oblasti finančního poradenství a finančního plánování, či tuto skutečnost prokázat jiným způsobem.