Home > Certifikát €FA™ > Zavedení certifikátu €FP™

Certifikát €FA™

Zavedení certifikátu €FP™

Jakmile certifikát €FA™ v České republice úspěšně etabluje, otevře se i možnost zavedení exkluzivního a na získání vysoce náročného certifikátu €FP™ (European Financial Planner™).

Tento krok je ovšem podmíněn několikaletou intenzivní prací spojenou se zavedením certifikátu €FA™, jež povede nejen k vytvoření dostatečné základny osob, které by se mohly o certifikaci €FP™ ucházet, ale také k prověření funkčnosti celého systému.

Cílem je, aby  celý akreditační systém na základě dostatečných zkušeností s certifikací €FA™ a se systémem dalšího vzdělávání, garantovaným institucí €FPA Česká republika, byl řádným způsobem připraven na náročnější proces certifikace €FP™.

V současné době se předpokládá, že žádost o možnost udělování certifikace €FP™ v České republice bude podána přibližně do 5 let od prvního udělení certifikátu €FA™ na území ČR. Jelikož získání exkluzivního certifikátu €FP™ bude spojeno s velmi náročnou přípravou k certifikační zkoušce, očekává se, že počet certifikovaných osob €FP™ se v průběhu prvních let po jeho zavedení v České republice bude pohybovat v řádu jednotlivců, nebo maximálně desítek.