Home > Certifikát EFA™ > Zavedení certifikátu EFP™

Certifikát EFA™

Zavedení certifikátu EFP™

Jakmile certifikát EFA™ v České republice úspěšně etabluje, otevře se i možnost zavedení exkluzivního a na získání vysoce náročného certifikátu EFP™ (European Financial Planner™).

Tento krok je ovšem podmíněn několikaletou intenzivní prací spojenou se zavedením certifikátu EFA™, jež povede nejen k vytvoření dostatečné základny osob, které by se mohly o certifikaci EFP™ ucházet, ale také k prověření funkčnosti celého systému.

Cílem je, aby  celý akreditační systém na základě dostatečných zkušeností s certifikací EFA™ a se systémem dalšího vzdělávání, garantovaným institucí EFPA Česká republika, byl řádným způsobem připraven na náročnější proces certifikace EFP™.

V současné době se předpokládá, že žádost o možnost udělování certifikace EFP™ v České republice bude podána přibližně do 5 let od prvního udělení certifikátu EFA™ na území ČR. Jelikož získání exkluzivního certifikátu EFP™ bude spojeno s velmi náročnou přípravou k certifikační zkoušce, očekává se, že počet certifikovaných osob EFP™ se v průběhu prvních let po jeho zavedení v České republice bude pohybovat v řádu jednotlivců, nebo maximálně desítek.