Home > Přípravný kurz > Struktura kurzu  > Zdaňování

Přípravný kurz

Zdaňování

Modul Zdaňování se věnuje principům zdaňování příjmů, spotřeby a majetku (včetně převodu majetku). V rámci zdaňování příjmů se soustředí i na daňové aspekty, související s finančními produkty a investicemi. Rovněž se věnuje principům výpočtu pojistného na zdravotní a sociální pojištění a daňovému plánování.

Souhrn modulu

Garant: Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Lektoři: Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Počet hodin přímé výuky: 12
Počet hodin webcastů: 0
Sylabus modulu: ke stažení